Eri hankkeiden kilpailuttaminen

 • Modernisoinnit
 • Uudet hissit
 • Hissittömät talot
 • Pienkorjaukset
 • Huoltosopimukset
 • Urakkaohjelmat
 • Lakisääteiset määräaikaistarkastukset
 • Urakan lakisääteinen työturvallisuuskoordinointi   (VNa205-2009)
 • Urakan valvonta, vastaanotto >>Tuloksena oikea tuote oikeaan hintaan

Hissiturvallisuuskartoitus
Huollon laadun valvonta

Sopimukset

 • Laadinta
 • Neuvottelut
 • Yhteenvedot >>kustannustehokkuus

Huolto- ja korjauslaskutuksen tarkastaminen, reklamaatiotoimenpiteet

Tekninen tuki

 • Ammattilaisen näkökulma ja tilaajan edunvalvonta
 • Suunnittelu

Kuntoarviot/ PTS- suunnitelmat kuvineen

 • Puolueeton ja selkokielinen lausunto

ARA- hankkeissa kulumme ovat vähennyskelpoiset