Eri hankkeiden kilpailuttaminen

  • Modernisoinnit
  • Uudet hissit
  • Hissittömät talot
  • Pienkorjaukset
  • Huoltosopimukset
  • Urakkaohjelmat
  • Lakisääteiset määräaikaistarkastukset
  • Urakan lakisääteinen työturvallisuuskoordinointi   (VNa205-2009)
  • Urakan valvonta, vastaanotto >>Tuloksena oikea tuote oikeaan hintaan

Hissiturvallisuuskartoitus
Huollon laadun valvonta

Sopimukset

  • Laadinta
  • Neuvottelut
  • Yhteenvedot >>kustannustehokkuus

Huolto- ja korjauslaskutuksen tarkastaminen, reklamaatiotoimenpiteet

Tekninen tuki

  • Ammattilaisen näkökulma ja tilaajan edunvalvonta
  • Suunnittelu

Kuntoarviot/ PTS- suunnitelmat kuvineen

  • Puolueeton ja selkokielinen lausunto

ARA- hankkeissa kulumme ovat vähennyskelpoiset